Умови продажу товарів

УМОВИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Договір публічної оферти є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). За повної згоди з умовами даного Договору, Покупець погоджується з умовами та порядком оформлення Замовлення, оплати Товару, доставки Товару і несе відповідальність за невиконання умов даного Договору.

Продавець, з однієї сторони, пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж Товарів і надання послуг через Веб-сайт Продавця будь-якій особі, яка прийме цю пропозицію (далі - Покупець), з іншої сторони, далі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт - прийняття Покупцем угоди в тому вигляді, в якому вона представлена.

Веб-сайт - сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік Товарів та їх вартість за URL-адресою: https://slep.pro/.

Замовлення - належним чином оформлена Покупцем електронна форма заявки на придбання окремих позицій з асортиментного переліку, загальна вартість обраних Покупцем Товарів, самі Товари, які обрав Покупець для придбання із зазначенням їх характеристик (коліру, розмірів та ін.), спосіб доставки товару, спосіб оплати товару, а також інформація про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки , інші примітки).

Доставка - послуга доставки Товару від Продавця до Покупця.

Публічна оферта - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на певних умовах, зазначених в Договорі.

Товар - виготовлені на замовлення і за розмірами Покупця товари, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цінами, вказаними на Веб-сайті, що реалізуються Покупцю.

Треті особи - це особи, які безпосередньо залучені в оформлення і виконання Замовлення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди Покупця на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.

1.4. Цей Договір набуває чинності з моменту оформлення Замовлення. Таким чином, Покупець дає згоду здійснити покупку Товару у Продавця  і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.5. Зобов'язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцеві Товару.

1.6. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з умовами Договору, а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товари, перелік яких зазначений в підтвердженому Продавцем замовленні Покупця, а Покупець зобов'язується їх оплатити і прийняти в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Згідно з умовами цього Договору, Продавець зобов'язується передати Товар, відповідно до замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

3.2. Продавець зобов'язується:

3.2.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.2.2. Продавати товари та надавати послуги, передбачені умовами цього Договору.

3.2.3. Надавати консультації з питань користування веб-сайтом, питань користування товаром та з питань оформлення Замовлення.

3.2.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, які він замовив.

3.3. Продавець має право:

3.3.1.Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

3.3.2. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

3.3.3. Вносити зміни інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку і на свій розсуд.

3.3.4. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем.

3.3.5. Змінювати термін доставки Товарів, які замовив Покупець, попередньо повідомляючи про такі зміни Покупцеві.

3.4. Покупець зобов'язується:

3.4.1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитися зі змістом цього Договору, а також умовами оплати і доставки на Веб-сайті.

3.4.2. Дотримуватися умов цього Договору.

3.4.3. Прийняти Товар, оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання.

3.5. Покупець має право:

3.5.1. Вимагати від Продавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

3.5.2 . Повернути Продавцю товар неналежної якості згідно із Статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-XII та має право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми або заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця. Товар належної якості, виготовлений за індивідуальним замовленням Покупця, поверненню не підлягає згідно з Статтею 13, частина 5, п. 3 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-XII.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Веб-сайті шляхом вибору необхідних параметрів та характеристик товару (розмір, колір, керування і т.і.) та натиснення кнопки «ЗАМОВИТИ» або усно в телефонному режимі за номерами телефону, вказаними на Веб-сайті, попередньо ознайомившись з Правилами оформлення Замовлення.

4.2. Після вибору переліку і кількості Товарів, які Покупець хоче придбати у Продавця на Веб-сайті, Покупець вибирає опцію «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», заповнює персональні дані у відповідній формі Замовлення, вказує форму оплати і варіант доставки та тисне на кнопку «ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ».

4.3. Покупець може отримати Товар шляхом доставки або забрати Товар самостійно.

4.4. Замовлення вважається оформленим і прийнятим до виконання тільки в тому випадку, якщо:

4.4.1. Покупець завершив дії з оформлення замовлення на Веб-сайті, натиснув кнопку «ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ», та отримав повідомленіня на сайті про те, що Замовлення було прийнято.

4.4.2. Покупець оформив Замовлення Товару в телефонному режимі та консультант Продавця підтвердив Покупцеві інформацію про те, що Замовлення прийнято до виконання.

4.4.3. У тому випадку, якщо Покупець відмовляється від оформлення Замовлення, таке Замовлення вважається неоформленим і не підлягає виконанню.

4.5. Покупець несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує при оформленні Замовлення Товару.

5. ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Продавець може надати Покупцеві інформацію, пов'язану з Товарами, оформленням і виконанням Замовлення.

5.2. Продавець забезпечує наявність Товарів, які вказані на Веб-сайті, але, за умови неможливості виготовити Товар, Продавець може виключити його з замовлення, попередньо повідомивши про це Покупця.

5.3. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцеві в продажу та/або передачі замовленого Товару у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх обов'язків відповідно до цього Договору.

6. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець має право отримати замовлений ним Товар шляхом самостійного вивезення або скористатися послугами служби Кур'єрської доставки.

6.2. Самостійне вивезення здійснюється Покупцем з місця видачі Замовлення, узгодженого Сторонами.

6.3. Режим роботи продавця і час виготовлення вказані на Веб-сайті. Термін доставки може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку. До неможливості виконання Замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж обставини непереборної сили.

6.4. Доставка Замовлення кур'єром здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним при оформленні Замовлення адресою.

6.5. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару. Прийняття Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару немає і Продавець належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.

7. ОПЛАТА ТОВАРУ

7.1. Сума Замовлення складається із загальної вартості замовлених Товарів.

7.2. Ціна Товару, зазначена на Веб-сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому вартість замовленого Покупцем Товару зміні не підлягає.

7.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем на сайті онлайн доступними на момент оплати способами або при отриманні Замовлення. Якщо загальна сума Замовлення становить понад 1000,00 гривень, покупець вносить авансовий платіж, сума якого узгоджується сторонами під час підтвердження замовлення.

7.4. Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови нарахування вказуються на Веб-сайті (за наявності) та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Продавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

9. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або в зв'язку з його виконанням Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів. Досудове врегулювання спору є обов'язковим.

9.2. У разі, якщо Покупець і Продавець не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

10. КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ

10.1. Оформлюючи Замовлення Товарів, Покупець надає свою згоду Продавцю на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптації, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених їм персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06. 2010 № 2297-VI. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки ті особи, які безпосередньо залучені в оформлення і виконання такого Замовлення за винятком випадків і в межах, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) витяг, використання, блокування, видалення, знищення персональних даних.

10.3. Покупець при оформленні Замовлення зобов'язаний надати точну і правдиву інформації в обсязі, який необхідний для оформлення Замовлення та надання послуг. Надання неточної інформації або не надання такої інформації на вимогу Продавця може бути приводом для відмови в продажу Товару.

10.4. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Веб-сайті в загальнодоступній формі.

10.5. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо попередивши Покупця про фіксацію цієї розмови. Продавець гарантує недопущення спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупця третіми особами, які не мають відношення до виконання замовлення, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.6. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, повідомивши про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавця  в будь-якій доступній формі. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовленні та етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на Веб-сайті є власністю Продавця.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Цей договір вступає в силу з дня оформлення Замовлення і діє до виконання всіх умов Договору.

12.2. Веб-сайт може тимчасово призупинити роботу в зв'язку з проведенням профілактичних або технічних робіт.

12.3. Договір є публічним і безстроковим і діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але в будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

12.4. Дана версія Публічного Договору є поточною.